واحد آزمایشگاه

آزمايشگاه شرکت رکن پيچ با در اختيار داشتن تجهيزات بروز و کاليبره و نيروهای انسانی آموزش ديده در زمينه تست و آزمون انواع پيچ ها،مهره ها و محصولات فلزی کار خود را در سال 1395 آغاز نموده و در راستای کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان ارجمند در جهت اخذ گواهی نامه آزمايشگاه همکار اداره استاندارد و ISO/IEC 17025 گام نهاده است.خدمات ارائه شده در اين آزمايشگاه عبارتند از:

 • سختی سنجی به روش ويکرز در انواع نيروها
 • سختی سنجی به روش راکول
 • سختی سنجی به روش برينل در انواع نيروها
 • سختی سنجی به روش ميکروويکرز در انواع نيروها
 • بررسی ساختار ميکروسکوپی با استفاده از ميکروسکوپ نوری
 • بررسی کربوراسيون و دکربورگی با استفاده از ميکروسکوپ
 • سختی سه نقطه
 • بررسی استحکام مقاطع فلزی و تعيين استحکام کششی نهايي،تنش تسليم و درصد ازدياد طول
 • بررسی استحکام رزوه پيچ و مهره ها
 • تست استحکام کششی با استفاده از فيکسچرهای شيب دار(بار گواه)
 • بررسی چقرمگی شکست
 • اندازه گيری ضخامت پوشش
 • اندازه گيری Rها،زوايا و طول ها با دقت 0.001mm با استفاده از دستگاه VMM
 • آناليز شيميايي فولاد به روش اسپکترومتری
 • مقاومت به خوردگی انواع پوشش ها به روش سالت اسپری
 • نمونه سازی(کاتر،مانت و پوليش کاری)
 • اندازه گيری PH
 • اندازه گيری غلظت
 • اندازه گيری هدايت الکتريکی

آزمايشگاه متالورژی شرکت رکن پيچ با استفاده از روش های اجرايي داخلی و استانداردهای ملي و بين المللی قابليت اطمينان به نتايج و رديابی داده های آزمون خود را به مشتريان خود نشان می دهد و بدين ‌منظور موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده است:

 • ارائه خدمات با کيفيت و مطلوب به مشتريان، از طريق آموزش پرسنل و بکارگيري آخرين روش‌ها و دستاوردهاي علمي و تجربي
 • ايجاد انگيزش و ارتقاء سطح مهارت و کارايي کارکنان، از طريق آموزش‌هاي سيستماتيک، برنامه‌ريزي‌شده و مستمر
 • مشارکت در مقايسات بين آزمايشگاهي به‌منظور ايجاد بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و فرايند‌هاي آزمايشگاه
 • پيگيري به موقع و مناسب شکايات رسيده از سوي مشتريان
 • رعايت کامل راز داري و امانت در کليه مراحل خدمات به مشتريان